Beroepsgeheim & privacy

Geplaatst door & opgeslagen onder Alles, Dienstencheques & PWA, Kinderdagverblijven, Thuiszorg, Woon- zorgcentra, Ziekenhuizen.

Beroepsgeheim is de sleutel tot een professionele houding van medewerkers. Omgaan met de privacy van patiënten en familieleden duwt je soms in een lastige omstandigheden. Deze opleiding bied je praktische ondersteuning in het omgaan met deze bedreiging. Er wordt voldoende aandacht besteed aan zowel theoretische inzichten als praktische ondersteuning. Het is mogelijk een basis vorming… Read more »

Hygiëne in de keuken (HACCP)

Geplaatst door & opgeslagen onder Alles, Kinderdagverblijven, Woon- zorgcentra, Ziekenhuizen.

De professionele keuken is onderworpen aan een zeer strikte handhaving van regels en wettelijke bepalingen omtrent: hygiëne, traceerbaarheid, flowcharts, stappenplannen,… Deze praktisch gerichte vorming traint het keukenpersoneel of personeel dat in contact komt met voeding om op de juiste manier te handelen. De opleiding richt zich ook op keukenverantwoordelijken die ondersteuning nodig hebben op administratief… Read more »

Verbetering van de teamgeest

Geplaatst door & opgeslagen onder Alles, Dienstencheques & PWA, Kinderdagverblijven, Thuiszorg, Woon- zorgcentra, Ziekenhuizen.

De teamgeest is één van de pijlers waarop een sterk team kan steunen. Het is geweten dat een goede teamgeest niet alleen absenteïsme tegengaat maar ook voor een dynamische sfeer zorgt op de werkvloer. Deze opleiding zorgt voor een verbeterde cohesie binnen het team en stimuleert samenwerking en probleemoplossend vermogen van het team. Deze vorming… Read more »

Stress bestaat niet!

Geplaatst door & opgeslagen onder Alles, Dienstencheques & PWA, Kinderdagverblijven, Thuiszorg, Woon- zorgcentra, Ziekenhuizen.

Stress is een bedreiging die vroeg of laat zijn tol eist in elk team. Vandaar dat deze interactieve opleiding een oplossing biedt naar het omzetten van stress in werklust en motivatie. Deze opleiding richt zich op strategieën om op een positieve manier met stress om te gaan. Duur: 1 of 2 dagdelen Om de vormingen… Read more »

Moeilijk gedrag en agressie

Geplaatst door & opgeslagen onder Alles, Dienstencheques & PWA, Kinderdagverblijven, Thuiszorg, Woon- zorgcentra, Ziekenhuizen.

Elke zorgverlener komt in contact met ‘moeilijk’ gedrag, veeleisende cliënten of bewoners, (te) nauw contact met de zorgvrager, storend gedrag, hygiëne problematiek,… Deze zaken vragen vaak een groot empatisch vermogen van werknemers. Daarom beidt deze vorming niet enkel een omkadering om inzicht te verwerven in de problematiek en de herkomst ervan. Eveneens wordt er aandacht… Read more »

Observeren en rapporteren

Geplaatst door & opgeslagen onder Alles, Dienstencheques & PWA, Kinderdagverblijven, Thuiszorg, Woon- zorgcentra, Ziekenhuizen.

De briefing is een belangrijk moment bij het doorgeven van informatie. Juist observeren en rapporteren is van uitermate belang om ‘goede zorg’ te bieden aan uw cliënteel. Deze vorming geeft u handige tips om dit proces te optimaliseren. Zowel een theoretische omkadering als praktische vaardigheden worden behandeld. Observeren is meer dan ‘alleen maar wat kijken… Read more »

Klantgerichte benadering

Geplaatst door & opgeslagen onder Alles, Dienstencheques & PWA, Kinderdagverblijven, Thuiszorg, Woon- zorgcentra, Ziekenhuizen.

Klantvriendelijkheid is een doelstelling van elke organisatie. Deze vorming biedt een aantal technieken om de wensen en noden van uw cliënteel in kaart te brengen, op die manier bekijken we hoe we hier maximaal op kunnen inspelen. Uw werknemers zijn het gezicht van uw organisatie en daarom is een juiste houding van werknemers van uitermate… Read more »

Taalondersteuning en Multiculturaliteit

Geplaatst door & opgeslagen onder Alles, Dienstencheques & PWA, Kinderdagverblijven, Thuiszorg, Woon- zorgcentra, Ziekenhuizen.

Multiculturaliteit is een toenemend gegeven. Dit verrijkt het team, maar kan soms ook voor een struikelblok zorgen. Deze vorming is gericht op de optimalisatie van taal, het geven van instructies, het maken van afspraken, luisteren naar elkaar, wat zijn gewoontes en gebruiken vanuit het multicultureel gegeven en omgekeerd,…  deze vorming omvat de basis voor een… Read more »