Psychosociale begeleiding van patiënten en familieleden

Geplaatst door & opgeslagen onder Alles, Dienstencheques & PWA, Thuiszorg, Woon- zorgcentra, Ziekenhuizen.

Elke medewerker in de zorg komt vroeg of laat in contact met psychosociale problemen. Dit is geen evidentie om hier professioneel mee om te gaan. Zowel het omgaan met de patiënt, de nabije familie alsook hoe er zelf mee om te gaan als zorgverlener. Deze vorming geeft medewerkers een goede basis om hiermee aan de… Read more »

Begeleiden van familieleden Dementie / Depressie

Geplaatst door & opgeslagen onder Alles, Dienstencheques & PWA, Thuiszorg, Woon- zorgcentra, Ziekenhuizen.

Elke medewerker in de zorg komt vroeg of laat in contact met psychologische problemen. Dit is geen evidentie om hier professioneel mee om te gaan. Zowel het omgaan met de patiënt, de nabije familie alsook hoe er zelf mee om te gaan als zorgverlener. Deze vorming geeft medewerkers een goede basis om hiermee aan de… Read more »

Team onder de loep

Geplaatst door & opgeslagen onder Alles, Dienstencheques & PWA, Kinderdagverblijven, Thuiszorg, Woon- zorgcentra, Ziekenhuizen.

Deze vorming neemt een team onder loep, door te kijken naar hoe medewerkers interageren op mekaar en hoe ze mekaar positief en negatief beïnvloeden. Verder wordt er gewerkt met doelstellingen die vanuit het team komen. Er wordt een stappenplan opgesteld waar op termijn naar gewerkt wordt. We staan stil bij krachten en valkuilen en deze… Read more »

Communicatie

Geplaatst door & opgeslagen onder Alles, Dienstencheques & PWA, Kinderdagverblijven, Thuiszorg, Woon- zorgcentra, Ziekenhuizen.

Communicatie is de sleutel tot een goede dienstverlening en professioneel handelen. Deze opleiding biedt werknemers de mogelijkheid hun eigen communicatiestijl te ontdekken en deze bij te schaven. Er wordt vooral gewerkt rond professionele communicatie met cliënten en collega’s. Er wordt voldoende theoretische achtergrond meegegeven, maar ook oefenen staat centraal. Deze interactieve opleiding zet mensen aan… Read more »

Fixatie

Geplaatst door & opgeslagen onder Alles, Thuiszorg, Woon- zorgcentra, Ziekenhuizen.

Fixatie is en blijft een gevoelig en moeilijk thema in de zorg. Dit is een thema dat moet aansluiten bij de missie en visie van de zorginstelling. Vandaar dat we dit thema eerst bespreken met directie of hoofdverpleegkundige om de juiste doelstellingen voorop te stellen. We nemen als basis de vooropgestelde doelstellingen en werken zo… Read more »

Dementie

Geplaatst door & opgeslagen onder Alles, Dienstencheques & PWA, Thuiszorg, Woon- zorgcentra, Ziekenhuizen.

De complexiteit in de zorg neemt meer en meer toe. De rol van poetshulp, verzorgende of verpleegkundige krijgt hierbij een andere invulling. Medewerkers weten niet altijd hoe ze op een juiste en aangepaste manier kunnen omgaan met deze problematiek. Daarom is deze opleiding gericht op cliëntsituaties. We werken steeds vanuit de leefwereld van de zorgverlener…. Read more »

Depressie

Geplaatst door & opgeslagen onder Alles, Dienstencheques & PWA, Thuiszorg, Woon- zorgcentra, Ziekenhuizen.

De complexiteit in de zorg neemt meer en meer toe. De rol van poetshulp, verzorgende of verpleegkundige krijgt hierbij een andere invulling. Medewerkers weten niet altijd hoe ze op een juiste en aangepaste manier kunnen omgaan met deze problematiek. Daarom is deze opleiding gericht op cliëntsituaties. We werken steeds vanuit de leefwereld van de zorgverlener…. Read more »

Assertiviteit

Geplaatst door & opgeslagen onder Alles, Dienstencheques & PWA, Kinderdagverblijven, Thuiszorg, Woon- zorgcentra, Ziekenhuizen.

Een juiste balans vinden in het reageren op situaties is niet altijd evident. Vanuit onze eigen natuur hebben we vaak een aangeleerde reactie op situaties. Deze opleiding biedt niet alleen inzicht in wat assertief reageren is maar ook hoe je dit kan toepassen. We vertrekken vanuit de ervaring van de medewerkers en zo bekomen we… Read more »

Vergadertechnieken

Geplaatst door & opgeslagen onder Alles, Dienstencheques & PWA, Kinderdagverblijven, Thuiszorg, Woon- zorgcentra, Ziekenhuizen.

Vergaderen wordt al snel palaveren! In deze vorming staan gerichte technieken en voorbereidingsmethoden centraal. Het is een vorming die zich vooral richt op medewerkers die vaak vergaderen of vergaderingen moeten leiden of deel uit maken van vergaderingen. Het optimaliseren van een vergadering geeft je meer mogelijkheden, bespaart tijd en maakt een overlegmoment veel efficiënter. Het… Read more »

Beroepsgeheim & privacy

Geplaatst door & opgeslagen onder Alles, Dienstencheques & PWA, Kinderdagverblijven, Thuiszorg, Woon- zorgcentra, Ziekenhuizen.

Beroepsgeheim is de sleutel tot een professionele houding van medewerkers. Omgaan met de privacy van patiënten en familieleden duwt je soms in een lastige omstandigheden. Deze opleiding bied je praktische ondersteuning in het omgaan met deze bedreiging. Er wordt voldoende aandacht besteed aan zowel theoretische inzichten als praktische ondersteuning. Het is mogelijk een basis vorming… Read more »