De briefing is een belangrijk moment bij het doorgeven van informatie. Juist observeren en rapporteren is van uitermate belang om ‘goede zorg’ te bieden aan uw cliënteel. Deze vorming geeft u handige tips om dit proces te optimaliseren. Zowel een theoretische omkadering als praktische vaardigheden worden behandeld. Observeren is meer dan ‘alleen maar wat kijken of waarnemen’. Welke factoren beïnvloeden onze observatie? Daaraan koppelen we de interpretatie van de observatie.

Duur: 1 of 2 dagdelen

Om de vormingen zo juist mogelijk af te stemmen naar de nood van uw organisatie bieden wij deze aan in volgende mogelijkheden: 3 uur, 4 uur en 6 uur.


Schrijf je hier in.