Omgaan met bijtgedrag

Omgaan met bijtgedrag

Beschrijving van de vorming

Naast het herkennen van bijtgedrag leren we hiermee correct om te gaan.  Er is zowel aandacht voor het kind zelf, de beide ouders, als het kind dat slachtoffer werd van een bijtaanval.

Verschillende communicatie- en observatie technieken worden onder loep genomen.

Verschillende methodieken van belonen worden besproken. 

Inhoud en aanpak van de vorming

 1. Inhoud 
 • Correct omgaan met bijters 
 • Gedrag bespreekbaar maken naar ouders 
 • Omgaan met het slachtoffer op een correct manier 
 •  Correct observeren van het verdere gedrag van het kind 
 • Analyseren van probleemgedrag en hier juist op reageren 
 • Een aanpak hanteren die leefgroep breed wordt uitgedragen 
 1. Aanpak
 • Theoretisch kader rond bijten en de problematieken hierrond  
 • Casussen 
 • Groepsbespreking 
 • Opstellen 10 tips kaart met de groep 
Doelgroep:

Medewerkers uit de zorgsector.

Aantal sessies / dagen:

Dagdeel van 3 uur of 4 uur

Maximum deelnemers:

Min. 7 deelnemers
Max. 20 deelnemers

Al onze vormingen worden op maat aangeboden en we spelen maximaal in op individuele vormingsbehoeftes. Heb je vragen of wil je bepaalde thema’s extra in de verf zetten, neem dan contact op via [email protected]. Liever een digitaal overleg? Dan bekijken we zo de vormingsvraag en overlopen we samen de mogelijkheden.

Offertes zijn altijd gratis.

BOEK DEZE VORMING