diversiteit2_tcm86-239706 D ynamisch
I nspirerend
V erhelderend
E rvaringsgericht
R uimdenkend
S timulerend

ALLEMAAL ANDERS, SAMEN STERK!

Divers is een opleidingscentrum dat garant staat voor kwaliteitsvolle, originele en inspirerende vormingen die blijven doorwerken en stemmen tot verdere reflectie.

Wij starten onze vormingen vanuit actuele maatschappelijke tendensen waarin de toenemende diversiteit op sociocultureel vlak steeds meer voelbaar wordt.

Het vertrekpunt is steeds uw vraag zodat we ons steeds kunnen afstemmen op uw noden.

Onze vormingen en trainingen zijn dan ook volledig op maat en hebben als doel van diversiteit een meerwaarde te maken. We willen er toe bijdragen dat aanwezige competenties van medewerkers worden aangewend en dat hun verder ontplooiing wordt ondersteund.

Wij nemen met u contact op om samen de vraag helder te krijgen. Wij bieden een antwoord, gebaseerd op onze jarenlange expertise en interculturele communicatie binnen de wereld van de zorg  en anderstaligheid.