Beroepsgeheim, deontologie en ethisch werken

Beroepsgeheim, deontologie en ethisch werken

Beschrijving van de vorming

Medewerkers in de zorg horen en zien voortdurend zaken in de privésfeer van de zorgvrager. Wat doen ze met die informatie? In deze vorming maken we kennis met de belangrijke aspecten van beroepsgeheim, leren we hoe informatie door te geven en om te gaan met vertrouwelijke informatie in uiteenlopende situaties. Heb je beroepsgeheim en tot hoe ver reikt dit? We staan stil bij de inhoud van beroepsgeheim: wat? Tegenover wie? Wanneer is uitwisseling van gegevens noodzakelijk ? Spreekrecht ?

Vaak is het zwaar voor professionele zorgverleners om alle vertrouwelijke informatie die hen wordt toegeschoven, alleen te verwerken. Maar kan en mag je wel praten over zaken die jou zijn toevertrouwd? Wat zegt de wet hierover? En wat betekent dat voor het specifieke beroep van hulpverlener in de zorg? Bij het werken met mensen en in het omgaan met cliënten en familieleden, baseer je je voornamelijk op je eigen waarden en normen. Toch is het belangrijk dat je eigen waarden en normen getoetst worden aan neutrale waarden en normen en de deontologische beroepscode. Deze opleiding biedt, aan de hand van een theoretisch kader en verschillende cases, een inzicht hoe je kan of moet reageren op verschillende ethische dilemma’s. Bij deze vorming is er ruimte voor persoonlijke inbreng en reflectie.

Inhoud en aanpak van de vorming

  1. Inhoud
  • Je weet wat beroepsgeheim is en inhoudt
  • Je kent de deontologische regels en kan deze hanteren
  • Je kan gepast reageren op dagdagelijkse situaties van klanten/cliënten/hulpvragers
  • Je krijgt inzicht in je eigen waarden en normen
  1. Aanpak

Deze opleiding biedt, aan de hand van een theoretisch kader en verschillende cases, een inzicht hoe u kan of moet reageren op verschillende ethische dilemma’s. Bij deze vorming is er ruimte voor persoonlijke inbreng en reflectie.

Doelgroep:

Medewerkers uit de zorgsector.

Aantal sessies / dagen:

Dagdeel van 3 uur of 4 uur

Maximum deelnemers:

Min. 7 deelnemers
Max. 20 deelnemers

Al onze vormingen worden op maat aangeboden en we spelen maximaal in op individuele vormingsbehoeftes. Heb je vragen of wil je bepaalde thema’s extra in de verf zetten, neem dan contact op via [email protected]. Liever een digitaal overleg? Dan bekijken we zo de vormingsvraag en overlopen we samen de mogelijkheden.

Offertes zijn altijd gratis.

BOEK DEZE VORMING