De eerste bocht voorbij (verslaving)

De eerste bocht voorbij (verslaving)

Beschrijving van de vorming

Verslaving is vaak een moeilijk bespreekbaar thema, zowel voor de hulpverlener als voor de cliënt. Tijdens deze vorming leer je hoe je hier mee kan omgaan. Je leert signalen opvangen, communicatie aangaan, zorgen voor je eigen veiligheid, motivatie bepalen, doorverwijzen en motiveren. Werken met tools gemaakt voor de zorg.

 1. Inhoud
 • Verkenning van de doelgroep: Wanneer spreken we over verslaving? Hoe schat je de ernst in? Over welke cliënten gaat het bijvoorbeeld?
 • Hoe kan je je bezorgdheid bespreekbaar maken? We geven concrete handvaten en oefenen deze in aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.
 • Via motiverende gespreksvoering kan je methodisch werken met cliënten om hen aan te sporen stappen te zetten tot verandering. We maken kort kennis met de methode en passen deze toe op concrete casussen.
 • Situering in het hulpverleningslandschap: waar kunnen we cliënten naar doorverwijzen? Waar vinden we verwijsadressen?
 • Meer informatie: waar kan je meer informatie vinden rond bijvoorbeeld ernst inschatting, eigenschappen van producten,…
 • Verkenning van Me-Assist: een handige tool om te gebruiken in het ondersteunen van mensen met (vermoeden van ) een verslavingsproblematiek.
 1. Aanpak:
 • Groepsgesprek ‘wat is verslaving’?
 • Verdere duiding van wat verslaving is, hoe het ontstaat en waar je als hulpverlener kan op letten.
 • Leer je grenzen stellen en maak je eigen grens bespreekbaar. Durf hierover afspraken te maken.
 • Omgaan met onze eigen waardepatronen. Hoe veroordelend kijk je zelf naar de verslaafde?
 • Ingaan op het eigen referentiekader en dat van de cliënt.
Doelgroep:

Medewerkers uit de zorgsector.

Aantal sessies / dagen:

Dagdeel van 3 uur of 4 uur

Optioneel een terugkomdag voor evaluatie en bijsturing van 3 uur of 4 uur

Maximum deelnemers:

Min. 7 deelnemers
Max. 20 deelnemers

Al onze vormingen worden op maat aangeboden en we spelen maximaal in op individuele vormingsbehoeftes. Heb je vragen of wil je bepaalde thema’s extra in de verf zetten, neem dan contact op via [email protected]. Liever een digitaal overleg? Dan bekijken we zo de vormingsvraag en overlopen we samen de mogelijkheden.

Offertes zijn altijd gratis.

BOEK DEZE VORMING