Deontologie

Deontologie

Beschrijving van de vorming

Je werkt tijdens het uitoefenen van je taken vaak samen met meerdere collega’s voor een cliënt of klant. Je hebt niet altijd de tijd om hierover te reflecteren of te overleggen daarom dienen je eigen waarden en normen als uitgangspunt, bij het maken van keuzes, in het omgaan met de klant of cliënt. Het is echter, in het belang van het professioneel functioneren, dat deze keuzes, die noodzakelijk gemaakt moeten worden, aan neutrale normen en waarden getoetst worden. In deze vorming leren we wat jouw beroepscode inhoudt. We staan tevens stil bij de eigen waarden en normen, maar ook bij de discretieplicht en het beroepsgeheim.

Inhoud en aanpak van de vorming

  1. Inhoud
  • Je weet wat de deontologische code is en inhoudt,
  • Je weet de deontologische regels te hanteren.
  • Je weet met wie je kan praten over zaken die jou zijn toevertrouwd
  • Je kan gepast reageren op dagdagelijkse situaties van klanten, cliënten, hulpvragers
  • Je krijgt inzicht en kennis over het doel van de deontologie en je weet dat dit ter bescherming is van de cliënt/klant en van jezelf.
  • Je staat stil bij de verantwoordelijkheid voor de eigen keuzes bij fouten en vergissingen.
  1. Aanpak

Deze opleiding biedt, aan de hand van een theoretisch kader en verschillende cases, een inzicht hoe u kan of moet reageren op verschillende ethische dilemma’s. Bij deze vorming is er ruimte voor persoonlijke inbreng en reflectie.

Doelgroep:

Medewerkers uit de zorgsector.

Aantal sessies / dagen:

Dagdeel van 3 uur of 4 uur

Maximum deelnemers:

Min. 7 deelnemers
Max. 20 deelnemers

Al onze vormingen worden op maat aangeboden en we spelen maximaal in op individuele vormingsbehoeftes. Heb je vragen of wil je bepaalde thema’s extra in de verf zetten, neem dan contact op via [email protected]. Liever een digitaal overleg? Dan bekijken we zo de vormingsvraag en overlopen we samen de mogelijkheden.

Offertes zijn altijd gratis.

BOEK DEZE VORMING