Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen

Beschrijving van de vorming

Tijdens deze vorming staan we stil bij de principes en technieken van het feedback geven en ontvangen, respectvol communiceren en weerbaarheid. Voor veel mensen is het moeilijk om open en eerlijk te communiceren en bijgevolg juiste feedback te geven. Je boodschap kan als kritiek of afwijzend overkomen als je feedback geeft op een foute manier. Hierdoor ontstaat het gevaar dat de onderlinge relatie verslechtert. Feedback is onmisbaar als je met anderen samenwerkt. Op een goede manier feedback geven en ontvangen is heel belangrijk. Het zorgt voor een goed onderling contact en het vermindert spanningen en stress op de werkvloer, bij collega’s, klanten en verantwoordelijken. We zoomen tijdens deze vorming in op wat het ons moeilijk maakt, wat ons kan helpen om assertief te zijn en hoe we vorm kunnen geven aan onze communicatie en in het bijzonder aan onze feedback.

Inhoud en aanpak van de vorming

  1. Inhoud
  • Deelnemers zien het belang in en het effect van constructieve feedback.
  • Deelnemers weten hoe ze duidelijke feedback kunnen geven?
  • Deelnemers hebben inzicht in hun communicatie en weten hoe ze de ander niet kwetsen met feedback?
  • Deelnemers verkrijgen inzicht in de eigen blinde vlekken en die van anderen
  • Deelnemers weten hoe te reageren op feedback die ze krijgen
  • Deelnemers leren hun grenzen aan te geven en respecteren.
  1. Aanpak

Deze opleiding biedt, aan de hand van een theoretisch kader en verschillende cases, inzicht in het eigen communiceren en het geven en ontvangen van feedback. Deelnemers staan stil bij hun eigen manier van communiceren en dit zowel verbaal als non-verbaal. Bij deze vorming is er ruimte voor persoonlijke inbreng en reflectie.

Doelgroep:

Medewerkers uit de zorgsector.

Aantal sessies / dagen:

Dagdeel van 3 uur of 4 uur

Maximum deelnemers:

Min. 7 deelnemers
Max. 20 deelnemers

Al onze vormingen worden op maat aangeboden en we spelen maximaal in op individuele vormingsbehoeftes. Heb je vragen of wil je bepaalde thema’s extra in de verf zetten, neem dan contact op via [email protected]. Liever een digitaal overleg? Dan bekijken we zo de vormingsvraag en overlopen we samen de mogelijkheden.

Offertes zijn altijd gratis.

BOEK DEZE VORMING