Hygiëne in de keuken (HACCP)

Hygiëne in de keuken (HACCP)

Beschrijving van de vorming

Ieder personeelslid dat voedsel bereidt, bedient of verhandelt, moet zich bewust zijn van de eigen  verantwoordelijkheid op het vlak van voedselveiligheid en heeft een elementaire kennis van de voedselhygiëne en voedselveiligheid nodig. Dit is voor zorgaanbieders extra belangrijk omdat je te maken hebt met een kwetsbare groep mensen.

Inhoud en aanpak van de vorming

Via deze vorming krijgen de deelnemers niet alleen informatie betreffende de geldende wetgeving, maar ook over de traceerbaarheid van voedingsmiddelen, goede hygiënepraktijken, risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen (HACCP) en het uitvoeren van een keukenaudit.

  1. Inhoud
  • Je krijgt een beeld van de oorzaken van voedselbesmettingen
  • Je leert hoe je preventieve maatregelen kan nemen.
  1. Aanpak

Deze opleiding biedt, aan de hand van een theoretisch kader en verschillende cases, inzicht in de voedselveiligheid en HACCP.  Bij deze vorming is er ruimte voor persoonlijke inbreng, inbreng vanuit het team en reflectie.

Doelgroep:

Medewerkers uit de zorgsector.

Aantal sessies / dagen:

Dagdeel van 3 uur of 4 uur

Maximum deelnemers:

Min. 7 deelnemers
Max. 20 deelnemers

Al onze vormingen worden op maat aangeboden en we spelen maximaal in op individuele vormingsbehoeftes. Heb je vragen of wil je bepaalde thema’s extra in de verf zetten, neem dan contact op via [email protected]. Liever een digitaal overleg? Dan bekijken we zo de vormingsvraag en overlopen we samen de mogelijkheden.

Offertes zijn altijd gratis.

BOEK DEZE VORMING