Koesteren van mantelzorgers

Koesteren van mantelzorgers

Beschrijving van de vorming

Deze vorming speelt in op het beter ingaan op noden van mantelzorgers, hoe ondersteuning bieden en doorverwijzen, signalen herkennen om ontspoorde zorg tijdig te ontdekken en oplossingen aan te bieden. Hoe ga je hier als hulpverlener mee om, welke organisaties zijn er waar de hulpverlener en/of de mantelzorger terecht kan, welke hulpmiddelen,…

Inhoud en aanpak van de vorming

 1. Inhoud
 • Draaglast en draagkracht. Belasting en overbelasting (herkennen!)
 • Zorgen voor anderen EN zorgen voor zichzelf, voor eigen relatie en eigen gezin
 • Positie van de mantelzorger en van de professionele hulpverlener
 • Hoe een mantelzorger als ‘collega’ ondersteunen en
 • Begeleiden om de zorg goed op elkaar af te stemmen
 • ook zorg bieden op maat van de mantelzorger
 • Een goede communicatie ontwikkelen voor de cliënt en diens omgeving.
 1. Aanpak
 • Situering van de mantelzorger: een bondige uitleg over wat het principe inhoud. Uitleg over hulpmiddelen (thuiszorgwinkel) organisaties die kunnen ondersteunen,…
 • Schetsen van de taken van de mantelzorger aan de hand van eigen of aangebrachte casuïstiek.
 • Oefening met de verdeling van de taken die bij de mantelzorger(s) kunnen horen
 • Oefening met weegschaal om de draagkracht en draaglast te onderzoeken
 • Oefening om te onderzoeken welke taken je zelf kan opnemen en welke je kan doorgeven aan andere hulpverleners
 • Oefeningen op gerichte communicatie met mantelzorgers en cliënten om de zorgvraag duidelijk en grondig te onderzoeken aan de hand van een rollenspel
Doelgroep:

Medewerkers uit de zorgsector.

Aantal sessies / dagen:

Dagdeel van 3 uur of 4 uur

Optioneel een terugkomdag voor evaluatie en bijsturing van 3 uur of 4 uur

Maximum deelnemers:

Min. 7 deelnemers
Max. 20 deelnemers

Al onze vormingen worden op maat aangeboden en we spelen maximaal in op individuele vormingsbehoeftes. Heb je vragen of wil je bepaalde thema’s extra in de verf zetten, neem dan contact op via [email protected]. Liever een digitaal overleg? Dan bekijken we zo de vormingsvraag en overlopen we samen de mogelijkheden.

Offertes zijn altijd gratis.

BOEK DEZE VORMING