Omgaan met gevoelige informatie

Omgaan met gevoelige informatie

Beschrijving van de vorming

Beroepsgeheim is de sleutel tot een professionele houding van medewerkers. Omgaan met de privacy van cliënten, klanten, patiënten en familieleden duwt je soms in  lastige omstandigheden. Medewerkers in de zorg horen en zien voortdurend zaken in de privésfeer van de cliënt. Wat doen ze met die informatie? In deze vorming maken we kennis met belangrijke aspecten van beroepsgeheim in de zorg, leren we hoe informatie door te geven en om te gaan met vertrouwelijke informatie in uiteenlopende situaties. Heb je beroepsgeheim en tot hoe ver reikt dit?

We staan stil bij de inhoud van beroepsgeheim: Wat is dat juist? Tegenover wie? Wanneer is uitwisseling van gegevens noodzakelijk ? Spreekrecht wat is dat juist ? Ook het bewaren van eigen privacy komt aan bod. Vaak is het zwaar voor professionele zorgverleners om alle vertrouwelijke informatie die hen wordt toegeschoven, alleen te verwerken. Maar kan en mag je wel praten over zaken die jou zijn toevertrouwd? Wat zegt de wet hierover? En wat betekent dat voor het specifieke beroep van hulpverlener in de zorg? Deze opleiding biedt, aan de hand van een theoretisch kader en verschillende cases, een inzicht hoe u kan of moet reageren op verschillende ethische dilemma’s. Bij deze vorming is er ruimte voor persoonlijke inbreng en reflectie.

Inhoud en aanpak van de vorming

  1. Inhoud
  • Je weet wat beroepsgeheim/discretieplicht is en inhoudt,
  • je weet tegenover wie je dit hebt en wanneer je gegevens mag uitwisselen.
  • Je weet met wie je kan praten over zaken die jou zijn toevertrouwd
  • Je kan gepast reageren op dagdagelijkse situaties van klanten, cliënten, hulpvragers
  • Je krijgt inzicht en kennis over je eigen privacy en dat van de klant, cliënt,  hulpvrager
  1. Aanpak

Deze opleiding biedt, aan de hand van een theoretisch kader en verschillende cases, een inzicht hoe u kan of moet reageren op verschillende ethische dilemma’s.

Bij deze vorming is er ruimte voor persoonlijke inbreng en reflectie.

Doelgroep:

Medewerkers uit de zorgsector

Aantal sessies / dagen:

1 dagdeel van 3 uur of 4 uur of 2 dagdelen van  3 uur

Maximum deelnemers:

Min. 7 deelnemers
Max. 20 deelnemers

Al onze vormingen worden op maat aangeboden en we spelen maximaal in op individuele vormingsbehoeftes. Heb je vragen of wil je bepaalde thema’s extra in de verf zetten, neem dan contact op via [email protected]. Liever een digitaal overleg? Dan bekijken we zo de vormingsvraag en overlopen we samen de mogelijkheden.

Offertes zijn altijd gratis.

BOEK DEZE VORMING