Pesten en cyberpesten

 

Pesten en cyberpesten

 

Beschrijving van de vorming

Pesten komt jammer genoeg vaak voor in onze samenleving. Het welzijn van kinderen kan hier ernstig onder lijden. Tijdens deze vorming staan we stil bij het fenomeen (cyber)pesten. We bekijken de partijen en rollen die voorkomen bij pesten. Het verschil tussen plagen en pesten wordt verduidelijkt. We zoeken naar de mechanismen die een rol spelen bij pesten. Op het einde van de vorming bespreken we organisaties en methodieken die een rol kunnen spelen om pesten bespreekbaar te maken in jouw organisatie.

Inhoud en aanpak van de vorming

  1. Inhoud
  • We maken kennis met de principes van pesten en cyberpesten.
  • Je krijgt inzicht in de achterliggende mechanismen bij pestgedrag.
  • Je leert vanuit pedagogisch inzicht ingrijpen bij pesten
  1. Aanpak

Deze opleiding biedt, aan de hand van een theoretisch kader en verschillende cases, inzicht in (cyber)pesten. Bij deze vorming is er ruimte voor persoonlijke inbreng en reflectie.

Doelgroep:

Iedereen die met pesten in contact komt.

Aantal sessies / dagen:

Dagdeel van 3 uur of 4 uur

Maximum deelnemers:

Min. 7 deelnemers
Max. 20 deelnemers

Al onze vormingen worden op maat aangeboden en we spelen maximaal in op individuele vormingsbehoeftes. Heb je vragen of wil je bepaalde thema’s extra in de verf zetten, neem dan contact op via [email protected]. Liever een digitaal overleg? Dan bekijken we zo de vormingsvraag en overlopen we samen de mogelijkheden.

Offertes zijn altijd gratis.

BOEK DEZE VORMING