Stoma verzorging

Stoma verzorging

Beschrijving van de vorming

Een stoma is geen ziekte maar een verandering met als doel de klachten te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Wanneer men niet meer kan genezen, kan het aanleggen van een stoma veel klachten voorkomen of doen verdwijnen. Dit kan de kwaliteit van leven verbeteren. Wil je jouw bekwaamheid m.b.t. stomazorg vergroten en deze handelingen in een zo echt mogelijk nagebootste situatie oefenen/uitvoeren zodat je de cliënten op de juiste wijze kunt ondersteunen? Ben je ook benieuwd hoe anderen met knelpunten omgaan? Tijdens deze vorming gaan we met en van elkaar leren onder het motto “je bent nooit uitgeleerd!”

Inhoud en aanpak van de vorming

  1. Inhoud

Na deelname aan deze cursus is jouw theoretische kennis over stomaverzorging up to date. Je hebt tijdens de praktijktraining aangetoond dat je in staat bent om de handelingen op de voorgeschreven manier uit te voeren. Je reflecteert je eigen handelen en benoemt jouw sterke- en verbeterpunten benoemen.

  1. Aanpak
  • Theoretische achtergronden en verdieping bieden rondom stomazorg, ziektebeeld, materialen en ondersteuning/begeleiding.
  • Inspelen op knelpunten/vragen van deelnemers. Dit word meegenomen in de theorie en uitvoering van de praktijkvaardigheid.
  • Specifiek:

Oefenen / uitvoeren van de handeling(en) volgens protocol

Verzorgen van diverse stoma’s

Risico signaleren en voorlichting geven

Doelgroep:

Medewerkers uit de zorgsector.

Aantal sessies / dagen:

Dagdeel van 3 uur of 4 uur

Maximum deelnemers:

Min. 7 deelnemers
Max. 20 deelnemers

Al onze vormingen worden op maat aangeboden en we spelen maximaal in op individuele vormingsbehoeftes. Heb je vragen of wil je bepaalde thema’s extra in de verf zetten, neem dan contact op via [email protected]. Liever een digitaal overleg? Dan bekijken we zo de vormingsvraag en overlopen we samen de mogelijkheden.

Offertes zijn altijd gratis.

BOEK DEZE VORMING