Verbindend communiceren

Verbindend communiceren

Beschrijving van de vorming

Verbindende en respectvolle communicatie is een cruciale sleutel om elkaars autonomie en onafhankelijkheid te respecteren. Verbindende communicatie is een krachtige, effectieve en respectvolle manier om te communiceren, gebaseerd op gelijkwaardigheid en empathie. Deze communicatie stimuleert verbinding, vertrouwen en samenwerking.

Het overkomt ons allemaal wel eens: we willen iets duidelijk maken, maar drukken ons verkeerd uit. Soms raken we in conflict met de hulpvrager of zijn/haar familie, soms zelfs met collega’s. De ander persoon voelt zich gekwetst en dat leidt gemakkelijk tot onbegrip, misverstanden en conflicten.

Verbindende communicatie is de basis van kwaliteitsvolle (zorg)relaties. Toch slagen we er niet altijd in om te communiceren zoals we zouden willen.

Wat maakt het soms zo moeilijk om verbindend te communiceren? Wat zou ons kunnen helpen om toch kwaliteitsvollere relaties met anderen én met onszelf op te bouwen? In deze vorming bekijken we deze vragen aan de hand van het door Marshall Rosenberg ontwikkelde model van Geweldloze of Verbindende communicatie.

Inhoud en aanpak van de vorming

  1. Inhoud
  • We maken kennis met de handvaten en de denkwijze van geweldloze communicatie.
  • Je kan communiceren op basis van waarneming in plaats van vanuit een mening, oordeel of veronderstelling.
  • Je krijgt inzicht in conflicten, patronen, overtuigingen en gewoontes
  • Je leert de mogelijkheden en keuzes kennen van verbindend communiceren
  • Je kent de betekenis van jakhals- en giraffentaal
  • Je kan rechtstreeks over gevoelens en behoeften praten in plaats van over interpretaties.
  • Je neemt de verantwoordelijkheid voor je eigen handelen, je behoeften en je emoties.
  • Je kan duidelijke verzoeken formuleren in positieve en concrete actietaal.
  1. Aanpak

Tijdens deze basisopleiding Verbindende Communicatie laten we je ervaren wat je eigen aandeel is in communicatie met de ander. Vragen als ‘Hoe breng ik meer empathie in mijn relaties?’ en ‘Op welke manier verhoog ik mijn impact terwijl ik toch respect blijf tonen?’ krijgen zeker een antwoord. Zelf grenzen stellen en ook de ‘nee’ van de ander aanvaarden, staan centraal.

Deze opleiding biedt, aan de hand van een theoretisch kader en verschillende cases, een inzicht hoe u kan of moet reageren op verschillende ethische dilemma’s. Bij deze vorming is er ruimte voor persoonlijke inbreng en reflectie.

Doelgroep:

Medewerkers uit de zorgsector.

Aantal sessies / dagen:

Dagdeel van 3 uur of 4 uur

Maximum deelnemers:

Min. 7 deelnemers
Max. 20 deelnemers

Al onze vormingen worden op maat aangeboden en we spelen maximaal in op individuele vormingsbehoeftes. Heb je vragen of wil je bepaalde thema’s extra in de verf zetten, neem dan contact op via [email protected]. Liever een digitaal overleg? Dan bekijken we zo de vormingsvraag en overlopen we samen de mogelijkheden.

Offertes zijn altijd gratis.

BOEK DEZE VORMING