Verontrusting (vermoeden van kindermishandeling)

Verontrusting (vermoeden van kindermishandeling)

Beschrijving van de vorming

Eén op tien kinderen onder de 18 jaar wordt het slachtoffer van geweld, verwaarlozing of misbruik. Binnen de huidige maatschappelijke context is het des te meer belangrijk dat we hierop gepast kunnen reageren. Zowel bij de vaststelling als bij het vermoeden van kindermishandeling. Tijdens deze opleiding leer je wat je kan doen en hoe je hiermee kan omgaan, alsook hoe je kan doorverwijzen en wat de juiste stappen zijn om te nemen. 

Inhoud en aanpak van de vorming

  1. Inhoud 
  • Wat is kindermishandeling 
  • Hoe reageren binnen jouw organisatie 
  • Eerstelijnshulp 
  1. Aanpak
  • We leren van elkaar 
  • Er is ruimte voor eigen ervaringen en vragen van de deelnemers 
  • We werken interactief  
  • We werken met actuele casussen
  • Nazorg indien nodig
Doelgroep:

Medewerkers uit de zorgsector.

Aantal sessies / dagen:

Dagdeel van 3 uur of 4 uur

Indien gewenst kan dit in combinatie met intervisie

Maximum deelnemers:

Min. 7 deelnemers
Max. 20 deelnemers

Al onze vormingen worden op maat aangeboden en we spelen maximaal in op individuele vormingsbehoeftes. Heb je vragen of wil je bepaalde thema’s extra in de verf zetten, neem dan contact op via [email protected]. Liever een digitaal overleg? Dan bekijken we zo de vormingsvraag en overlopen we samen de mogelijkheden.

Offertes zijn altijd gratis.

BOEK DEZE VORMING