Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Beschrijving van de vorming

– Inhoudelijke kaderen wat diversiteit is
– Kinderen en ouders benaderen vanuit diverse invalshoeken om zo persoonsgericht te werken
– De verschillende opvoedingsstijlen herkennen en hanteren
– De valkuilen bij kwetsbare en anderstalige gezinnen ‘(h)erkennen’
– De ouderbetrokkenheid en -participatie bij kwetsbare en/of anderstalige gezinnen verbeteren.

Inhoud en aanpak van de vorming

  1. Inhoud

Naast het scheppen van een theoretisch kader om zo alvast de terminologie te begrijpen, gaan we kapstokken aanreiken van hoe je ouders uit kwetsbare gezinnen en/of anderstalige gezinnen kan sturen en ondersteunen binnen bepaalde opvoedingsthema’s.
Het doel is om ouders hun rol te laten opnemen binnen een kwetsbaar gezin of een gezin in moeilijke omstandigheden. We willen de ouder empoweren zodat ze hiermee zelf verder aan de slag kunnen.

  1. Aanpak 

– Theoretisch kader scheppen rond diversiteit, opvoedingsstijlen, ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
– Werken vanuit (eigen) casussen
– Communicatieoefeningen

Doelgroep:

Medewerkers uit de kinderopvang.

Aantal sessies / dagen:

Dagdeel van 3 uur of 4 uur

Al onze vormingen worden op maat aangeboden en we spelen maximaal in op individuele vormingsbehoeftes. Heb je vragen of wil je bepaalde thema’s extra in de verf zetten, neem dan contact op via [email protected]. Liever een digitaal overleg? Dan bekijken we zo de vormingsvraag en overlopen we samen de mogelijkheden.

Offertes zijn altijd gratis.

BOEK DEZE VORMING