Vrijwilligers in de zorgsector

Vrijwilligers in de zorgsector

Beschrijving van de vorming

Wanneer je in je organisatie met vrijwilligers werkt is het belangrijk om deze gemotiveerde mensen juiste handvaten aan te bieden zodat je vanuit een juiste basis kan vertrekken. Deze opleiding kan ingevuld worden op maat van wat vrijwilligers in jouw organisatie nodig hebben. Dit kan ingevuld worden met: gesprekstechnieken, beroepsgeheim, obserserven en rapporteren, palliatieve zorg, rouw en verlies, omgaan met ernstig zieke zorgvragers enzovoorts. Wij maken een opleiding die laagdrempelig is en ervoor zorgt dat vrijwilligers zich zeker voelen in het contact met patiënten en andere professionele zorgverleners.

Inhoud en aanpak van de vorming

  1. Inhoud
  • Afhankelijk van het gekozen thema, altijd op maat van de doelgroep
  • Laagdrempelige kennis in combinatie met toegankelijke oefeningen
  1. Aanpak
  • Theoretisch kader
  • Oefeningen
  • Casussen
Doelgroep:

Medewerkers uit de zorgsector.

Aantal sessies / dagen:

Dagdeel van 3 uur of 4 uur

Maximum deelnemers:

Min. 7 deelnemers
Max. 20 deelnemers

Al onze vormingen worden op maat aangeboden en we spelen maximaal in op individuele vormingsbehoeftes. Heb je vragen of wil je bepaalde thema’s extra in de verf zetten, neem dan contact op via [email protected]. Liever een digitaal overleg? Dan bekijken we zo de vormingsvraag en overlopen we samen de mogelijkheden.

Offertes zijn altijd gratis.

BOEK DEZE VORMING