Wees trots op je job!

Wees trots op je job!

Beschrijving van de vorming

Een lage negatieve kijk op jezelf en je job zorgt vaak voor een verlaging van de energie. Beroepstrots en waardering van je werk verminderen en het gevoel bij je werk krijgt vaak een negatieve ondertoon. We proberen via deze vorming het eigen werk te leren waarderen en te zien als een waardevolle bijdrage in de maatschappij.

Een nuchtere (rationele) waardering van je werk, kan je beroepstrots ondersteunen, waardoor je (weer) plezier hebt of krijgt in je job. Er wordt stilgestaan bij de inhoud van de job, de betekenis van de job voor zichzelf, de rol van de job voor zichzelf. Ook de beïnvloeding op hun kijk op hun job en de waardering door anderen en zichzelf komt aan bod.

Inhoud en aanpak van de vorming

  1. Inhoud
  • Je krijgt inzicht in de betekenis, de meerwaarde van het werk voor de maatschappij, de zorgverlening, de cliënt en vooral voor jezelf.
  • Je leert je eigen werk waarderen als een waardevolle bijdrage in de hulpverlening.
  • Je staat stil bij je job inhoud, je taken en opdrachten
  • Je denkt na over de betekenis van je (hulpverlenende) rol binnen de thuiszorg.
  • Je beseft door wie je beïnvloed wordt in jouw kijk op je job.
  • Je leert je werk, taken en opdrachten uitleggen aan anderen.
  • Je staat stil bij waardering van je werk door anderen en de waardering die je zelf geeft aan je job.
  • Je krijgt inzicht in de positieve support die je krijgt van je werkgever, je verantwoordelijke en jouw collega’s.
  1. Aanpak

Deze vorming wil de cursisten inzicht laten krijgen in de betekenis, de meerwaarde van het werk voor de maatschappij, de cliënt en vooral zichzelf. Aan de hand van een verdiepend groepsgesprek, leren zij het eigen werk waarderen als een waardevolle bijdrage in het economisch circuit. Bij deze vorming is er ruimte voor persoonlijke inbreng en reflectie

Doelgroep:

Medewerkers uit de zorgsector.

Aantal sessies / dagen:

Dagdeel van 3 uur of 4 uur

Maximum deelnemers:

Min. 7 deelnemers
Max. 20 deelnemers

Al onze vormingen worden op maat aangeboden en we spelen maximaal in op individuele vormingsbehoeftes. Heb je vragen of wil je bepaalde thema’s extra in de verf zetten, neem dan contact op via [email protected]. Liever een digitaal overleg? Dan bekijken we zo de vormingsvraag en overlopen we samen de mogelijkheden.

Offertes zijn altijd gratis.

BOEK DEZE VORMING