EHBO verdieping

EHBO verdieping

Beschrijving van de vorming

Tijdens deze vormingsdag(en)gaan we verder bouwen op de basis EHBO. Vanuit  verschillende casussen werken en kijken we wat we moeten doen wanneer er zich een voorval voordoet waar hulp moet geboden worden. Dit gaat van een schaafwonde tot een brandwonde, van een verzwikte enkel tot een gebroken lidmaat, maar ook een zonnesteek, vergiftiging en flauwte komen aan bod. Bij de verdieping komen ook verstikking en reanimatie van het slachtoffer aan bod.

Er kan een keuze gemaakt worden om de opleiding eerder theoretisch te benaderen of om de theorie aan de praktijk te koppelen. Samen gaan we dan oefenen hoe bepaalde situaties in praktijk effectief benaderd worden. De vorming waarvoor gekozen wordt om een praktijkgedeelte mee in de bouwen zal men meer tijd moeten investeren om alle verschillende domeinen binnen EHBO door te nemen. Bij een vorming van 24 uur ben je als eerstehulpverlener volledig op de hoogte van een breed gamma aan incidenten die je kan tegenkomen als eerstehulpverlener. Bij de vorming van 24 uur wordt er ook een test afgenomen en verdien je een attest van eerstehulpverlener.

Inhoud en aanpak van de vorming

  1. Inhoud
  • Herhaling basis EHBO
  • Theoretisch kader
  • Praktijk
  1. Aanpak
  • Kennistest van de groep
  • Theoretisch kader
  • Praktijk
  • Kennistest individueel (verdiepingssessie)
Doelgroep:

Medewerkers uit de zorgsector.

Aantal sessies / dagen:

8 uur

16 uur

24 uur

Maximum deelnemers:

Min. 7 deelnemers
Max. 20 deelnemers

Al onze vormingen worden op maat aangeboden en we spelen maximaal in op individuele vormingsbehoeftes. Heb je vragen of wil je bepaalde thema’s extra in de verf zetten, neem dan contact op via [email protected]. Liever een digitaal overleg? Dan bekijken we zo de vormingsvraag en overlopen we samen de mogelijkheden.

Offertes zijn altijd gratis.

BOEK DEZE VORMING