Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Beschrijving van de vorming

Deze opleiding speelt in op doelgerichte communicatie bij palliatieve patiënten en hun omgeving, wat kan je zelf doen, vroegtijdige zorgplanning, omgaan met pijn, curatieve zorg versus comfort zorg, mogelijkheden rond palliatieve sedatie en euthanasie, comfortbehandelingen,…

Het is een thema waar zorgverleners vaak niet weten wat ze wel of niet kunnen of mogen zeggen en hoe professioneel te reageren. Er wordt ook aandacht besteed aan hoe we onze eigen emoties een plaats kunnen geven.

Inhoud en aanpak van de vorming

 1. Inhoud
 • Wat is palliatieve zorg vandaag?
 • Verschil tussen residentiële palliatieve zorg en palliatieve thuiszorg?
 • Op welke hulpverleners kan je beroep doen?
 • De wilsverklaring
 • Hoe omgaan met specifieke en minder specifieke vragen
 • Communicatietechnieken / juiste vragen stellen
 1. Aanpak
 • Theoretische schets
 • Oefeningen in communicatie en juiste vragen stellen
 • Casusbespreking en oefeningen
 • Eigen casussen en grondige bespreking en analyse
Doelgroep:

Medewerkers uit de zorgsector.

Aantal sessies / dagen:

Dagdeel van 3 uur of 4 uur of 8 uur inleefdag

Maximum deelnemers:

Min. 7 deelnemers
Max. 20 deelnemers

Al onze vormingen worden op maat aangeboden en we spelen maximaal in op individuele vormingsbehoeftes. Heb je vragen of wil je bepaalde thema’s extra in de verf zetten, neem dan contact op via [email protected]. Liever een digitaal overleg? Dan bekijken we zo de vormingsvraag en overlopen we samen de mogelijkheden.

Offertes zijn altijd gratis.

BOEK DEZE VORMING