Stress bestaat niet

Stress bestaat niet

Beschrijving van de vorming

In deze vorming wordt er uitgebreid ingegaan op wat wordt verstaan onder stress. Er wordt vooral ingezet op praktische vaardigheden die stressreducerend werken, het herkennen van stresssignalen en hoe er adequaat op te reageren.

Inhoud en aanpak van de vorming

 1. Inhoud

Stress is een bedreiging die vroeg of laat zijn tol eist in elk team. Vandaar dat deze interactieve opleiding een oplossing biedt naar het omzetten van stress in werklust en motivatie. Deze opleiding richt zich op strategieën, waaronder coping, om op een positieve manier met stress om te gaan.

 • Wat is stress
 • Waarom doen we wat we doen
 • Hoe stress ons hele leven beïnvloedt
 • Hoe gaan we ons gedrag actief veranderen
 • Het belang van juiste communicatie
 1. Aanpak
 • Indien noodzakelijk een korte theoretische achtergrond schetsen, steeds met praktijkvoorbeelden. Vertrekkende vanuit de ervaring van de medewerker, zowel positieve als negatieve ervaringen.
 • Uiteenzetten van het theoretische denkkader van waaruit we oplossing samen (in groep of individueel uitwerken en bespreken).
 • Ingaan op de ervaring (succes en aandachtpunten, fouten) van de werknemer.
 • Door oefeningen gebaseerd op een realistische casus (aangebracht door de lesgever of de werknemer / dienst).
 • Door het gebruik van beeldmateriaal waar oefeningen aan gekoppeld worden en achteraf besproken worden.
Doelgroep:

Medewerkers uit de zorgsector.

Aantal sessies / dagen:

Dagdeel van 3 uur of 4 uur

Maximum deelnemers:

Min. 7 deelnemers
Max. 16 deelnemers

Al onze vormingen worden op maat aangeboden en we spelen maximaal in op individuele vormingsbehoeftes. Heb je vragen of wil je bepaalde thema’s extra in de verf zetten, neem dan contact op via [email protected]. Liever een digitaal overleg? Dan bekijken we zo de vormingsvraag en overlopen we samen de mogelijkheden.

Offertes zijn altijd gratis.

BOEK DEZE VORMING